CONTACT

Derek Medina 

Makeup & Hair

derekmedinamua@aim.com

@derekmedinamua

(646)427-3669

 

DEREK MEDINA MAKEUP & HAIR / WWW.DEREKMEDINAMUA.COM / DEREKMEDINAMUA@AIM.COM / @DEREKMEDINAMUA

© Copyrightsderekmedinamua
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google+ Icon